anlatış

anlatış Erzählweise f; Darstellungsart f

Türkçe-Almanca sözlük. 2013.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • anlatış — is. Anlatma işi veya biçimi, takrir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • apayrı — sf. Büsbütün ayrı, bambaşka ... o sanat topluluğu içinde duygusu, düşüncesi, anlatış gücüyle apayrı bir şairdi. Y. Z. Ortaç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cansız — sf. 1) Canını yitirmiş, ölmüş Cansız bir kuş. 2) Canlı olmayan (varlık), camit 3) zf., mec. Güçsüz, mecalsiz bir biçimde Nil in deminden beri avucumun içinde cansız duran eli kımıldadı, parmaklarımı sıkıyor. R. H. Karay 4) mec. İlgi uyandırmayan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • eda — 1. is., Ar. edāˀ 1) Davranış, tavır Alaycı bir eda ile soruyorum. R. H. Karay 2) Naz, işve Giyimi kuşamı tepeden tırnağa Paris modası ya, nazı edası hiç aşağı kalmıyor ki! A. İlhan 3) Anlatış biçimi, tarzı Sonra birdenbire sözlerinin konferans… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • fasih — sf., esk., Ar. faṣīḥ 1) Açık ve düzgün (anlatış) ... sözleri daha fasih çıkarmak için hafif şapırtılarla oynayan kırmızı dudaklarına takılıyordu. P. Safa 2) Açık ve düzgün konuşma yeteneği olan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tahkiye — is., esk., Ar. taḥkiye 1) Bir olayı anlatmadaki düzen, anlatış düzeni 2) ed. Anlatı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller tahkiye etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • takrir — is., esk., Ar. taḳrīr 1) Yerleştirme, yerleştirilme 2) Anlatma, anlatış, ders verme Dersi kitaptan mı takip ediyorlar yoksa takrirden mi? H. Taner 3) Önerge 4) huk. Tapu dairesinde taşınmaz malını başkasına sattığını veya ipotek ettiğini söyleme… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • üslup — is., bu, Ar. uslūb 1) Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz Akşam içinde en büyük üstatların eserleri kadar mükemmel ve muhteşem olan tabiat bize bir eda ve üslup dersi verir. A. Ş. Hisar 2) Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • MU'CİZBEYAN — f. Anlatış tavrı herkese benzemeyen. Tarz ı beyanı mu cize olan. Kur an ı Kerim …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • ifade — anlatma; anlatış; anlatım …   Hukuk Sözlüğü

 • takrir — takrîr : önerge; anlatma; anlatış; tapuda malını sattığını veya ipotek ettiğini söyleme …   Hukuk Sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.